• bejrat02.png
  • gabor_vezet01.png
  • hv11.jpg
  • korai-lila.jpg
  • magnlia.jpg
  • tndr11.jpg
  • var01.jpg
Honlap Aktuális A könyv

A könyv

Ajánló
 
Egy érdekes és tartalmas időutazásra invitáljuk a Könyv Szerzőinek jóvoltából a Tisztelt Olvasót!
 
A Kámoni Arborétum létezése során folyamatosan változott. A kezdeti főúri passzióból indított telepítésekből hamarosan országosan elismert gyűjtemény alakult ki. Az Arborétum már a kezdetekben a fenyőfélékre specializálódott, hála a kedvező termőhelyi adottságainak és az alapító Saághy István érdeklődésének. Ebből következően szinte sorsszerű, hogy a későbbi évtizedekben is a fenyőhonosítás és nemesítés határozta meg létét, fejlődését. A történelmi viszontagságokat több-kevesebb veszteséggel túlélő, majd az Erdészeti Tudományos Intézet kezelésében, az 1950-es évektől Bánó István vezetésével látványos fejlődésnek induló kert híven tükrözte az akkori politikai, gazdasági áramlatokat. Az „önként” felajánlott és a kerthez csatolt mintegy 20 hektárnyi területen rohamléptékben alakultak át szántók, legelők Arborétummá. A munkaerő akkori értéke minimális volt, egyes időszakokban akár 30-40 ember is dolgozott egyidejűleg a kertben. A fa alapanyag ellátás biztosítását szolgáló országos erdőtelepítési program révén pedig kiapadhatatlan anyagi forrás állt rendelkezésre a fenyőtermesztés fejlesztését szolgáló tudományos programokra. A minőségi fenyőerdők telepítését megalapozó tudományos bázisa ugyanis az Erdészeti Tudományos Intézet kezelésébe adott Kámoni Arborétum lett. A tudományos kutatás eredményei, ma is megtekinthető kísérletek és gyűjtemények formájában, tankönyvi példákká váltak. A fenyőtermesztés ugyanakkor ma már nem olyan mértékben támogatott téma, amelynek „mellékvízén” a Kámoni Arborétum tovább fejlődhetne, ezért olyan új célokat kellett kitűznünk, amelyek hosszú távon biztosítják az Arborétum létét, fejlődését. Egy ilyen egyedülálló gyűjtemény fenntartása, gondozása és szakértői igényességgel történő bemutatása önmagában is program, feladat. A világ különféle növényeit bemutatva, érzékeltetnünk kell az Élet összetett, sokrétű voltát. A természetben történő élményszerzéssel és felüdüléssel egybekötve, szerepet kell vállalnia a környezeti nevelésben, erdei iskolai programokban, a természet iránti tisztelet kialakításában. 
 
A Könyv, melyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart igyekszik hozzájárulni egy szebb, élhetőbb és egészségesebb környezet igényének megerősítéséhez a természet adta sokféleség bemutatása és az Arborétum létét meghatározó módon befolyásoló szakemberek életútjának ismertetése által. A mű hiánypótló, hiszen majd 50 éve jelent meg a Kámoni Arborétumot részletesen bemutató könyv. 
 
Ebből következően a kötet számos újdonsággal, meglepetéssel szolgál. Gazdag képanyaga egy varázslatos gyűjteményes kertet tár a Tisztelt Olvasók elé. Engedjék elvarázsolni magukat.
 
Borovics Attila
az ERTI főigazgatója
 
 
Előszó
A  Kámoni  Arborétumról  átfogó  mű,  mely  a  történetet,  a  növényvilágot,  a  tudományt  és  a  társadalom  szolgálatát  is  igyekezett megismertetni, 48 éve jelent meg utoljára Bánó István és Retkes József tollából. Az arborétum megújulását, sokak szerint átalakulását követően,  az  érdeklődés  növekedésével  egyre  jobban  megfogalmazódott  az  igény  a  gyűjteményes  kert  történetének  mélyebb megismerésére. Az alapítás 120 éves évfordulójára pedig el kellett kezdeni a hiányzó 50 év történetének feldolgozását, melyet az arborétumot kezelő Erdészeti Tudományos Intézeten keresztül elsősorban az erdészettudomány, a magyar erdőgazdálkodás prioritásai határoztak meg.
 
Az ERTI és a Kámoni Arborétumért Egyesület szándékai találkoztak. Az egyesület egyik alapítója, Somkuthy Ferenc kertészmérnök szenvedélyesen kutatta Vas megye és Szombathely kertkultúráját csakúgy, mint a Kámoni Arborétumét. Sajnos halála megakadályozta, hogy  barátjával  dr.  Tóth  József  kertészmérnökkel  közösen  megírt  tanulmánya  Saághy  István  világhírű  dendrológiai  és  kertészeti eredményeiről  megjelenhessen.  A  Somkuthy  Család  és  az  Egyesület  fontosnak  tartotta  a  neves  kertészmérnök  életművének „befejezését”. Ez a tanulmány indította el a könyv létrejöttének két éves történetét. Ennyi időre volt szükség az 1963 óta eltelt időszak történetének pontos rekonstruálásához, Bánó István munkásságának, életének feltárásához, összegzéséhez valamint a 2010-11-ben több tízezer növénnyel gazdagodott gyűjteményes kert növényanyagának dokumentálásához illetve rendszerezéséhez.
 
Vállaltuk azt a többletmunkát és időt, ami a tervezett megjelenés idejét is későbbre tolta, mert a kiadók és a szerkesztő célja is az volt, hogy az elődök méltó utódaként teljességre törekvő, a Kámoni Arborétumot minden szempontból bemutató alapos, feltáró munka szülessen meg. 
 
Az erőfeszítés megérte, mert a könyv, melyet az Olvasó a kezében tart, rengeteg újdonságot, eddig nem publikált információt, forrást, képet tartalmaz. A könyv egyszerre igyekszik kiszolgálni az érdeklődő laikus közönség és a szakma igényeit, ezért az alapos, tudományos igényű szövegek közérthető nyelvezettel, érdekfeszítően vezetik az Olvasót az erdészeti kutatások, a történelem és elsősorban az arborétum flórjának-faunájának világában. Köszönet a szerzőknek, amiért elfogadták és megvalósították ezt a szerkesztési elvet. 
 
A legnehezebb feladat Bánó István arborétumi munkásságának feltárása volt, mert a gazdag életmű nagyon kevés dokumentuma lelhető fel, annak ellenére, hogy az arborétumot 30 évig vezető, világhírű erdészmérnök-kutató rendkívüli alapossággal archivált minden papírra  került  anyagot,  a  tudományos  előadás  terveitől  kezdve  a  bélyeggyűjtőkkel  folytatott  levelezéséig.  A  pontosan  felcímzett mappák jó része Bánó István levelezéseit és a precízen iktatott sajtómegjelenéseket tartalmazták. Meglepetésre azonban ezekből a mellékesnek tűnő írásokból kiválóan lehetett rekonstruálni az arborétum fejlődésének lépéseit, a meghatározó eseményeket. A Bánó István gyermekeivel és Retkes Józseffel készült mélyinterjúk segítettek az ellentmondásokat feloldani és a hiányokat pótolni. Ezekből a beszélgetésekből és Bánó István tanítványa, Mátyás Csaba Professzor, valamint a munkatársai közléseiből, elbeszéléseiből tudtuk e nagyszerű vezető, tudós, tanár és családapa személyiségét bemutatni. 
 
A könyv gazdag fénykép anyagát az arborétumért rajongó profi és amatőr fényképész látogatóink felajánlásai alapozták meg. Huszár Ildikó, Kalauz József, Keppel Miklós, Klug Zoltán, Oláh Károly, Somkuthy Balázs és Szabadkai Zoltán évek óta szenvedélyesen rögzítik gépeikkel az arborétum napról napra változó ezer csodáját. Köszönjük, hogy képeik megjelentetéséhez hozzájárultak. Köszönjük dr. Balogh  Lajos, a Savaria  Múzeum Természettudományi Osztálya vezetőjének segítségét, és a kutatásokat illusztráló archív fotókat. 
 
Köszönet a szerzőknek, hogy önkéntesként vállalták a tanulmányok elkészítését.
 
Bízom benne, hogy e könyv forrásanyagként éppúgy szolgál majd, mint „meghívóként” egy felejthetetlen kirándulásra a Kámoni Arborétumba. Tájékoztat, szórakoztat és gyönyörködtet.
 
Szendi Zsuzsa
szerkesztő
 
 
A tartalomból
 
altalt
altalt
altalt
 
Lap tetejére

A szombathelyi Kámoni Arborétum fenntartója a

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

National Agricultural Research and Innovation Centre

Erdészeti Tudományos Intézet

Forest Research Institute

www.erti.hu

Kámoni Arborétum és Ökoturisztikai Központ

9700 Szombathely, Szent Imre herceg u. 84/b.

+36 94 500  343, info@kamoniarboretum.hu

Tömegközlekedéssel megközelíthető: 1 vagy tanév alatt az 1C jelű helyijáratú busszal, mely összeköti az arborétumot a belvárossal és a vasútállomással is.

Copyright © Kámoni Arborétum 2019

Template by Joomla Templates           Készítette: WEBszigno.hu